sunnuntai 22. toukokuuta 2011

Taso III, 5. tapaaminen: e-portfolio, arviointi ja palaute

Viidennenn koulutuspäivän aluksi luodaan katsaus opittuun ja kokeiltuun. Mitä eväitä sosiaalinen media antaan opetus- ja työtoiminnan kehittämiseen? Kolmannen tason koulutuksen tavoitteena on ollut antaa eväitä kolmeen tavoitteeseen. Koulutuksen jälkeen kurssilainen osaa:

  • pedagogisesti ja viestinnällisesti mielekkäällä sekä luovalla tavalla yhdistellä eri sosiaalisen median palveluja oppimisympäristössä
  • tuottaa multimediaa verkkoon sekä
  • auttaa ja opastaa toisia opettajia tarvittaessa.


Keskustellaan vertaistyöskentelystä: avoin yhteisöllinen toiminta, kommentointi, palaute, yhteiskehittely ja näiden mahdollistaminen.

Tutustutaan muutamien esimerkkien kautta digitaaliseen portfolioon työtapana. Puhutaan arvioinnista ja sen kehittämisestä. Tarkastelussa itsearviointi, ryhmäarviointi ja vertaisarviointi.

Työpajassa: Palautelomake, kyselyt ja äänestykset, arviointimatriisi, keskustelutoimintojen hyödyntäminen.

Lopuksi työpajassa etätehtävän kommentointia sekä toiveiden mukaan myös kuvien ja videoitten käsittelyyn liittyvää ohjausta.

Someoppi-wiki.

Ei se muutos koskaan niin helppoa ole:

maanantai 9. toukokuuta 2011

Taso III - välitehtävä: kuvan vieminen blogiin ja videopalveluiden arviointi

Tällä kertaa haasteenasi on viedä itse ottamasi kuva omaan blogiisi sekä rajata ja skaalata se sinne sopivaksi. Tarkastele myös Viddler ja Bambuser -palveluita ja arvioi niiden hyödyntämistä omassa ja työyhteisösi käytössä.

sunnuntai 8. toukokuuta 2011

Taso III, 4. tapaaminen: Multimediatuotanto

Neljäs koulutuspäivä aloitetaan tarkastamalla etätehtäväksi saatu kollektiivinen miellekartta. Aamu aloitetaan miettimällä hetki mikä on videon rooli yleensäkin tämän päivän viestinnässä. Tämän jälkeen tutustutaan podcasteihin opetuksessa sekä live stream- ja videopalveluiden mahdollisuuksiin pedagogisina työvälineinä etenkin ohjauksen välineenä. Koulutuksen aineistot löytyvät koulutuspäivän jälkeen wikistä.

Työpajaosuudessa skaalataan ja rajataan kuvia sopivaksi webympäristöön käyttämällä Sumo Paint -palvelua.