sunnuntai 3. huhtikuuta 2011

Taso III, 1. tapaaminen: some-välineiden hyödyntäminen tähtimallissa

Ensimmäiseen III-tason opetuspäivään tulevat ovat jo perehtyneet ennakkotehtävän kautta erilaisiin some-toteutuksiin.

Teoriaosa

Päivän alkuosassa perehdytään pedagogisiin malleihin (kuten projektioppiminen, ankkuroitu opetus, yhteisöllinen, yhteistoiminnallinen, kulttuurinen, tutkiva, tutkiva ja kehittävä, portfolio-oppiminen, ilmiöpohjainen oppiminen). Mallit ovat opettajille varmasti jo tuttuja, mutta niiden mahdollisuudet some-välineiden osalta on hyvä käydä läpi.  Tutustumme myös käsitekarttojen avulla verkko-ohjaukseen ja siihen, miten se eroaa lähiopetuksen ohjauksesta.

Joanna Kalalahti (Tay) esittelee case-esimerkkien kautta blogien, wikien ja mikroblogien opetuskäyttöä.

Wikit:
  • Elektroniikan komponenttiwiki (Jarmo Tanskanen, TTY), johon opiskelijat itse tuottivat aineistoa eri elektroniikan komponenteista.
  • Lappeenrannan teknillisen yliopiston Code Camp -opintojakson wiki, johon opintojakson osallistujat dokumentoivat opintojakson harjoitustyöt ja liittävät harjoitustyössä syntyneet tiedostot raporttinsa liitteiksi.

Blogit: Erilaisia tapoja hyödyntää blogeja opetuksessa, esimerkiksi

Mikroblogit:
Historian yliopisto-opetuksessa toteutettu Twitter-opetuskokeilu, jossa massaluentokurssille haluttiin saada aikaan enemmän keskustelua opiskelijoiden välille (Monika Rankin, University of Texas, Dallas). Kurssin Twitter-kanavaa voi käydä vilkaisemassa, vaikka se näyttääkin hyvin jäsentymättömältä mikroblogikeskustelun tapaan.Opetuskokeilu on hyvin dokumentoitu, sen toteutuksen pääpiirteet käydään läpi.

Mikroblogeja voi käyttää myös taustakanavana seminaareissa (esim. Qaikun seminaarikannu on hyvä esimerkki tästä) tai vaikkapa toteuttaa seminaarin kokonaan mikroblogikeskustelun kautta. Tällöin voidaan jakaa opiskelijoille ennalta seminaariesitykset luettaviksi, ja tiettyyn ajankohtaan käydään seminaarikeskustelua sovitulla mikroblogikanavalla.

Mikroblogien kautta opettaja voi myös hyvin auttaa opiskelijoita pääsemään mukaan omien seurattavien asiantuntijoidensa kautta oman alansa keskusteluun.

Työpaja


Työpajaosassa rakennetaan tähtimalli osallistujien oppimispäiväkirjoista ja someoppi-wikistä. Tämä käytännön työ palvelee myös kurssin jatkoa, etätehtävien tekemistä ja muiden osallistujien toiminnan seuraamista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti