sunnuntai 17. huhtikuuta 2011

Taso III, 3. tapaaminen: kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa

Kolmannen koulutuspäivän aluksi tarkistetaan omien blogien tilanne ja toiminta, jonka jälkeen pureudutaan teoriaosassa yhteistoiminnan eri muotoihin verkossa: käydään läpi opetuksen suunnittelun perusteiden muutosta, mahdollisuuksia ja vertaistuotannon eri malleja työskentelyn pohjaksi.

Case-esimerkit etäluentona:
  • Case wikikokous: AVO-hankkeessa ollaan kokeiltu erilaisia tapoja pitää verkkokokouksia. Ns. perinteisempien verkkokokousten sijasta, jotka on toteutettu jollakin verkkokokousjärjestelmällä (esim. Connect Pro), voidaan kokoustaa myös käyttämällä tekstipohjaisia välineitä. Kokouksen agenda voidaan suunnitella yhteisesti wikissä, ja kokouksen aikana käyttää jotakin keskusteluvälinettä yhteiseen keskusteluun.
  • Case chat-seminaari: Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on käytetty chat-seminaaria perinteisen seminaarin korvikkeena, mikä on mahdollistanut etäosallistumisen seminaareihin.
  • Case blogin ja Twitterin käytön yhdistäminen: Esimerkillä kuvataan työnjakoa eri välineiden kesken. Blogi sopii paremmin syvällisempään pohdiskeluun, kun taas Twitter mahdollistaa tiiviimmän ilmaisun. Miten välineitä käytetään tehokkaasti yhdessä ja siten että ne tukevat toisiaan?

Lisäksi taustaa sille, miksi välineiden integrointi ja informaation kanavointi on tärkeää - yleisesti ja erityisesti opetuskäytössä.

Työpajassa perehdytään sosiaalisiin kirjanmerkkeihin Diigo-palvelussa, Edufeedr-palveluun ja syötteenlukijaan tähtimallisen kurssin hallinnoinnissa, sekä erilaisiin yhteistoiminnan muotoihin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti