sunnuntai 10. huhtikuuta 2011

Taso III, 2. tapaaminen: some, verkostot ja vertaistuotanto

Toisen koulutuspäivän aluksi käydään läpi ennakkotehtävät sekä ensimmäisen koulutuspäivän anti. Tarkennetaan avoimiksi jääneitä kysymyksiä. Vastataan kurssilaisia pohdituttaneisiin asioihin. Lyhyt tilannekatsaus omien blogien kirjoittamiseen.

Teoriaosassa käsitellään verkostoitumista ja sosiaalisen median verkostoja oppimisen näkökulmasta, pohditaan opettajan ammatilliseen verkkoläsnäoloon liittyviä rajanvetoja sekä vertaistuotannon perusedellytyksiä, tavoitteita ja tuloksia.

Työpajassa perehdytään Twitteriin ja Facebookiin, joita voidaan soveltaa verkostoitumiseen ja vertaistuotantoon monin tavoin.

Someoppi-wiki.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti